Onze werkwijze

Onze kernpunten en waarden, wat we willen bereiken en hoe we dat trachten te doen:

1Contact-zorgpunt
Vzw Stress&Co wil een laagdrempelig contact-zorgpunt zijn. Een contact-zorgpunt voor mensen getroffen door stressgerelateerde lasten van alle aard (burn-out, conflicten, depressie, zinloosheid, bore-out,..) en in diverse contexten en omstandigheden (werkvloer, privé, familiaal).
2CLIC bemiddelings- en begeleidingsconcept
Vzw Stress&Co heeft de beste inzichten en ervaringen gebundeld met het oog op het bevorderen van het individueel en collectief welzijn en een beter samen-leven. Daaruit is o.a. een bemiddelend begeleidingsconcept gegroeid, wat we het CLIC -traject noemen (zie hieronder in onze werkwijze).
3Onze missie
Het is onze missie om in dienst te staan van mensen in moeilijkheden om hun psychosociaal en emotioneel lijden te verlichten en opnieuw verbinding te scheppen, zowel individueel als met de omgeving.
Het is onze bedoeling om verdere escalatie van individuele en collectieve schade te voorkomen. Zo willen we ook op maatschappelijk niveau een steentje bijdragen aan de vermindering van o.m. het ziekteverzuim op de werkvloer door langdurig uitvallen omwille van burn-out en onopgeloste conflicten.
Zowel voor de werkgerelateerde als privé- en familiale problemen biedt onze aanpak een grondige, snelle oplossing waardoor een nieuw perspectief op de toekomst ontstaat.

Stress&Co wil coachen en bemiddelen en bijdragen aan een waardengestuurd leven. Mensen gidsen in hun zoektocht naar zelfwaardegevoel en ervoor zorgen dat hun waardigheid niet ondergesneeuwd raakt door de eisen van de omgeving.

Begeleiding op maat

Onze aanpak wordt afgestemd op de problematiek en de noden:
 • Individuele begeleiding ingeval de problematiek uitsluitend burn-out betreft.
 • Vertrekkende vanuit een individueel intakegesprek verbinden we ons met de betrokken personen in de context als de stress gerelateerd is aan conflicten en/of onderlinge relationele spanningen.
 • Opleiding en begeleiding in groep is er voor personen die de begeleiding willen koppelen aan een educatieve werkvorm.

Co-öperatie en context staan centraal in onze aanpak. De essentie van onze methode is het coachend bemiddelen.

Coachend, om mensen individueel terug in hun kracht te brengen.
Bemiddelend, omdat we ook de dialoog aangaan met de omgeving om samenhang te herstellen. Mentale problemen ontstaan en zijn gerelateerd aan de context waarin het individu zich bevindt. In een begeleidingsplan werken we in interactie en coöperatie met de participanten uit de context en met de andere hulpverleners (e.g. huisarts, psychiater).

Onze methode is een vitaminen en mineralen-cocktail voor individu en context.

Het is onze bedoeling om korte trajecten aan te bieden en de personen waarmee het individu zich omringt of samenwerkt ook mee te ontstressen. Zoals de metafoor verheldert: "op een gezonde bodem groeien er gezonde planten".

Vierfasig traject

 • Uitgangsvraag ontstaat gewoonlijk na doorverwijzing via de huisarts, bedrijfsarts, psycholoog of andere eerstelijnzorgverstrekkers.
 • Check-in en voorbereidingsfase door intakegesprek met de melder: concretiseren van de vraagstelling en behoefte(n). De stressgerelateerde problematiek wordt in beeld gebracht. Indien gewenst vinden er intakegesprekken plaats met de betrokken personen. Op die manier kan de context in kaart worden gebracht en 'het veld' worden uitgetekend. Tenslotte vindt er een selectie plaats van de deelnemers voor het bemiddelend coachen en wordt er een engagement ontwikkelt.
 • Bemiddelende coaching om het 'en... en' verhaal volledig in beeld te krijgen. De verbindende gespreksmethode CLIC wordt toegepast samen met de gekozen betrokken personen. De CLIC-methode bestaat uit volgend stappenplan:
  Conflict- en stresskaart uittekenen;
  Lichtpunten en levensbronnen versterken;
  Inspiratie vinden in elkaars verschillende waarden, verbinding en herwaardering van het individu;
  Contact en nieuwe confirmaties zoeken (afstemming met de levensbron, nieuw perspectief zien en engagementen formuleren).
 • Actieplan opstellen