TarievenSTRESS&CO vzw is speciaal opgericht om particulieren de kans te bieden om vanaf de eerste lijn toegang te krijgen tot begeleiding van stressgerelateerde problemen ten gevolge van onopgeloste conflicten. De begeleidingstool ‘bemiddeling’ is het middel bij uitstek om conflicten en misverstanden op te lossen.

I. Persoonlijke begeleiding

1Inleidende fase
Invullen van een intakefiche met vragen. Het verwerken van deze info is kosteloos.
2Bemiddelingstraject
Het traject, waarbij de context is betrokken, is één pakket lopend over een termijn van een ongeveer een maand en bedraagt €500,- Bij bemiddeling is het de ‘verzoeker’ die als eerste cliënt het intakegesprek betaalt. Daarna wordt afgesproken met de deelnemende gesprekspartners hoe de kosten van de bemiddeling worden verdeeld.
3Individueel intakegesprek
Het intakegesprek neemt 1,5 uur in beslag en bedraagt €60,-.

II. Lezingen en workshops

Voor iedereen die zijn of haar inzichten over welbevinden wil uitbreiden en verdiepen, organiseert Stress&Co regelmatig intervisiesessies, lezingen en workshops. De tarieven variëren naargelang de werkvorm.
Zie hiervoor ons programma dat regelmatig wordt geüpdatet.

De vzw Stress&Co is vrijgesteld van BTW op grond van Art. 56bis van het BTW-wetboek.