Over stress, burn-out en co...
Onze visie

In onze snel evoluerende maatschappij stellen zich een aantal dilemma's.


 • Nooit eerder werd er zoveel gecommuniceerd als nu. We chatten met de hele wereld en tegelijk is er een verschraling in het persoonlijk menselijk contact.
 • Er is een overvloed aan fun en plezier te beleven.... en toch, de affectieve armoede vergroot.
 • Het comfort, bezit en inkomsten stijgen, consumeren zegeviert... Toch vinden we dat we tekort hebben. Mentale obesitas, mentale constipatie?

 • In onze visie zijn stressgerelateerde klachten geen ziektes! Evenmin als het beeld dat gestresseerde mensen als 'lege batterijen' rondlopen die terug moeten opgeladen worden. Dit is enkel een mechanisch beeld dat tot de verbeelding spreekt. Stress&Co richt de focus op de draagkracht van mensen en hun interactie met de buitenwereld.

  Onze visie op stress en burnout als uitgangspunt

  Stress is een innerlijke emotie, een centraal gebeuren in de mens zelf. Stress ontstaat echter in een bepaalde context van hoge druk en/of relationele conflicten waarin je geen uitweg meer ziet, waarin je afwijzing, onvrijheid en het idee van gevangenheid ervaart.

  Burn-out is een aanhoudende negatieve emotionele toestand die (meestal) ontstaat in een werkcontext en die voorkomt bij 'normale mensen' (het is dus geen ziekte). De kenmerken zijn uitputting, gevoel van onbekwaamheid, niet goed meer functioneren en demotivatie.

  Stress en burn-out komen tevoorschijn in een context van te hoge verwachtingen, weinig sociale steun, weinig vrijheiden en weinig waardering.

  De verdere dynamiek van stress

  Mensen voelen zich als het ware gevangen in een toestand waar ze geen uitweg voor vinden, waardoor ze in 'automatische piloot' vervallen, hun prestaties nog verder opdrijven of zichzelf regels en procedures opleggen en die slaafs volgen.

  Stress is iets a-typisch en 'de moeder' van een reeks aanverwante co-problemen:

 • zich onttrekken aan de stresserende situatie en thuis blijven;
 • het innerlijk mentaal gevecht laten doorgaan;
 • stress-symptomen op alle vlakken: lichamelijk, mentaal, affectief, professioneel, sociaal;
 • persoonlijke conflicten.

 • Stress&Co voorziet je van een rijke anti-stress cocktail met de nodige vitaminen en mineralen!

  Meer over onze werkwijze