Wie zijn onze bestuursleden
en initiatiefnemers?


Christine Vancouillie

+32 (0)483 05 31 29


Christine Vancouillie is de iniatiefnemer in dit project. Ze is gecertificeerd preventieadviseur psychosociaal welzijn en erkend bemiddelaar in sociale zaken. Christine heeft haar hele leven toegewijd aan thema's als eenzaamheid en vervreemding en het is haar roeping de verbondenheid tussen mensen op grote schaal terug te cultiveren in onze maatschappij.

Christine werkt samen met erkende ervaren freelance partners die instappen in de visie en de methode die Stress&Co beoogt. Deze personen zijn geïnspireerd door het gedachtengoed van het CLIC-model, appreciate inquiry, geweldloze communicatie en oplossingsgerichte coaching. De medewerkers genoten een universitaire basisopleiding in de humane wetenschappen, met specialisaties in burn-out en stress-coaching, bemiddeling in sociale en familiale zaken.

Al wat ons in de omgeving stresseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf

Carl Gustav Jung


Overige bestuursleden die mede het concept en de visie van Stress&Co hebben ontwikkeld: